அல்லைப்பிட்டி கிழக்கு கறண்டப்பாய் ஸ்ரீமுருகன்ஆலய பரிபாலனசபையின் அறிவித்தல்

அல்லைப்பிட்டி கிழக்கு கறண்டப்பாய் ஸ்ரீமுருகன்ஆலய பரிபாலனசபையினர்அல்லையூர் இணையத்திற்கு கறண்டப்பாய் ஸ்ரீ முருகன் ஆலய நிதிநிலைவிபரம் அடங்கிய புத்தகத் தொகுப்பினை அனுப்பி வைத்துள்ளனர். இதனைப்பெறவிரும்பும் பிரான்ஸ் வாழ் அல்லைப்பிட்டி மக்கள் எம்முடன் தொடர்பினைஏற்படுத்தவும்.

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux