யா/வேலணை செட்டிபுலம் அ.த.கலவன் பாடசாலையின் வருடாந்த,விளையாட்டுப் போட்டியின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

யா/வேலணை செட்டிபுலம் அ.த.கலவன் பாடசாலையின் வருடாந்த,விளையாட்டுப் போட்டியின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

ss (1)

யா/வேலணை செட்டிபுலம் அ.த.கலவன் பாடசாலையின் வருடாந்த,விளையாட்டுப் போட்டி 15.02.2017 புதன்கிழமை அன்று பாடசாலையின் அதிபர் திருமதி திருமதி புஸ்பநேசா  விஸ்வநாதன் அவர்களின் தலைமையில்,பாடசாலை விளையாட்டு மைதானத்தில்  வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

பிரான்ஸில் வசிக்கும்-வேலணை செட்டிபுலத்தைச் சேர்ந்த,திரு பொன்னுத்துரை  தவராசா அவர்களின் அனுசரணையிலும்,வேண்டுகோளின் பேரிலும்-அல்லையூர் இணையத்தினால்,பதிவு செய்யப்பட்ட விளையாட்டுப் போட்டியின் முழுமையான நிழற்படத் தொகுப்பினை கீழே இணைத்துள்ளோம்.

ss (2) ss (3) ss (4) ss (5) ss (6) ss (7) ss (8) ss (9) ss (10) ss (11) ss (12) ss (13) ss (14) ss (15) ss (16) ss (17) ss (18) ss (19) ss (20) ss (21) ss (22) ss (23) ss (24) ss (25) ss (26) ss (27) ss (28) ss (29) ss (30) ss (31) ss (32) ss (33) ss (34) ss (35) ss (36) ss (37) ss (38) ss (39) ss (40) ss (41) ss (42) ss (43) ss (44) ss (45) ss (46) ss (47) ss (48) ss (49) ss (50)

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux