கீழே உள்ள நிழற்படம் வேலணை சாட்டி வெள்ளைக்கடற்கரையின் தற்போதய தோற்றமே!!!

05/08/2010 அன்று எடுக்கப்பட்டது
அல்லையூர் இணையம்

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux