அல்லைப்பிட்டி மாளிகைக்காடு அலுமினியம் தொழிற்சாலை

அல்லைப்பிட்டி மாளிகைக்காடு அல்லை அலுமினியம் தொழிற்சாலை ஆகியவற்றின் நிழற்படங்கள் கீழே பதியப்பட்டுள்ளன!
மேலே காணப்படும் நிழற்படம்
அல்லை கிழக்கு மாளிகைக்காடும் கடற்கரையும்
படத்தில் நிற்பவர் திரு வரப்பிரகாசம் யூலியேஸ் அவர்கள்

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux