அல்லையூர் இணையம் அல்லைப்பிட்டியில் வளங்கிய உதவித்திட்ட நிகழ்வு!

அல்லையூர் இணையத்தின் ஏற்பாட்டில் ஜெர்மனியில் வாழும் எம்கிராமத்து
உறவின் ஆதரவில் அல்லைப்பிட்டியில் வறுமைக்கோட்டின் கீழ் வாழும்

மக்களுக்கு முதல் கட்டமாக முதலாம் வட்டாரத்தில் வாழும் 15 குடும்பங்களுக்குதலா ஆயிரம் ரூபா வீதம் 13/09/2010 திங்கள் அன்று வாகீசர் சனசமுக நிலய மண்டபத்தில் வழங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில் சனசமுக நிர்வாக சபையும்தெரிவுசெய்யப்பட்ட குடும்பத்தினரும் பொதுமக்களும் கலந்துகொண்டனர்.

இன்நிகழ்வில் தேனீர் விருந்தும் இடம்பெற்றது.

மேலும் கீழே 23 படங்கள் இணைக்கப்பட்டுளளன!Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux