மண்கும்பான் முருகனின் வருடாந்த,10ம் நாள் திருவிழாவின் நிழற்பட மற்றும் வீடியோ இணைப்பு!

மண்கும்பான் முருகனின் வருடாந்த,10ம் நாள் திருவிழாவின் நிழற்பட மற்றும் வீடியோ இணைப்பு!

30-08-2016 (1)

தீவகம் மண்கும்பானில்  அமைந்துள்ள-ஸ்ரீ முருகமூர்த்தி ஆலய வருடாந்த,அலங்காரத் திருவிழா  கடந்த  21.08.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஆரம்பமாகி, தொடர்ந்து 15 திருவிழாக்கள் நடைபெற்று  கடந்த ஞாயிறு 04.09.2016 ஞாயிறு அன்று திருவிழா நிறைவடைந்தது .

கடந்த 30.08.2016 செவ்வாய்க்கிழமை  அன்று நடைபெற்ற- 10ம்  நாள் பகல் மற்றும் இரவுத் திருவிழாவின் உபயகாரர் திரு நல்லநாதசிவம் கேதீஸ்வரன் அவர்கள் விடுத்த வேண்டுகோளின் பேரில் அல்லையூர் இணையத்தினால்,பதிவு செய்யப்பட்ட பகல்திருவிழாவின்  நிழற்படத் தொகுப்பினையும்-அன்றைய இரவுத் திருவிழாவின் வீடியோப் பதிவினையும்  கீழே உங்கள் பார்வைக்கு  இணைத்துள்ளோம்.

30-08-2016 (2) 30-08-2016 (3) 30-08-2016 (4) 30-08-2016 (5) 30-08-2016 (6) 30-08-2016 (7) 30-08-2016 (8) 30-08-2016 (9) 30-08-2016 (10) 30-08-2016 (11) 30-08-2016 (12) 30-08-2016 (14) 30-08-2016 (15) 30-08-2016 (17) 30-08-2016 (18) 30-08-2016 (19) 30-08-2016 (20) 30-08-2016 (21) 30-08-2016 (22) 30-08-2016 (23) 30-08-2016 (25) 30-08-2016 (26) 30-08-2016 (27) 30-08-2016 (29) 30-08-2016 (31) 30-08-2016 (33) 30-08-2016 (34) 30-08-2016 (35) 30-08-2016 (36) 30-08-2016 (37) 30-08-2016 (38) 30-08-2016 (39) 30-08-2016 (40) 30-08-2016 (41) 30-08-2016 (42) 30-08-2016 (43) 30-08-2016 (44) 30-08-2016 (45) 30-08-2016 (46) 30-08-2016 (47) 30-08-2016 (48) 30-08-2016 (49) 30-08-2016 (50) 30-08-2016 (51) 30-08-2016 (52) 30-08-2016 (53) 30-08-2016 (55) 30-08-2016 (57) 30-08-2016 (58) 30-08-2016 (59) 30-08-2016 (60)

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux