அன்னை திருமதி சிரோன்மணி தில்லைநாதன் அவர்களுடைய ஆண்டுத்திவச நிழற்படத்தொகுப்பு

அன்னை திருமதி-சிரோன்மணி தில்லைநாதன் அவர்களின் முதலாம் ஆண்டுத்திவச நிகழ்வுகளின் நிழற்படத் தொகுப்பு!அல்லைப்பிட்டியில் உள்ள அன்னையின்-இல்லத்தில் 05-10-2010-செவ்வாய்க்கழமை அன்று நடைபெற்றது.

மேலும் கீழே 28 படங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன!


Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux