பரிஸில் நடைபெற்ற-மண்கும்பானைச் சேர்ந்த, அரவிந்தன் திஷானியாவின் பிறந்த நாள் விழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

பரிஸில் நடைபெற்ற-மண்கும்பானைச் சேர்ந்த, அரவிந்தன் திஷானியாவின் பிறந்த நாள் விழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

DSC_0024

பரிஸில் வசிக்கும்-மண்கும்பானைச் சேர்ந்த, அரவிந்தன் திஷானியா,வின் 2வது பிறந்த நாள் விழா-கடந்த 17.04.2016 ஞாயிறு அன்று பரிஸின் புறநகர் பகுதியான,Eragny பகுதியில் அமைந்துள்ள மண்டபத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

திரு பா.அரவிந்தன் அவர்களின் வேண்டுகோளின் பேரில்-அல்லையூர் இணையத்தினால் பதிவு செய்யப்பட்ட-பிறந்த நாள் விழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பினை கீழே இணைத்துள்ளோம்.

DSC_0214 DSC_0071 DSC_0190 DSC_0357 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0052 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0068 DSC_0074 DSC_0081 DSC_0085 DSC_0092 DSC_0095 DSC_0109 DSC_0119 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0126 DSC_0127 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0140 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0153 DSC_0154 DSC_0155 DSC_0157 DSC_0159 DSC_0161 DSC_0162 DSC_0165 DSC_0168 DSC_0169 DSC_0171 DSC_0172 DSC_0173 DSC_0176 DSC_0178 DSC_0180 DSC_0182 DSC_0184 DSC_0187 DSC_0189 DSC_0196 DSC_0197 DSC_0198 DSC_0203 DSC_0206 DSC_0415 DSC_0416 DSC_0418 DSC_0422 DSC_0424 DSC_0428 DSC_0437 DSC_0440 DSC_0443 DSC_0444 DSC_0446

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux