யா/வேலணை மத்திய கல்லூரியின் கல்லூரி தினம்,மற்றும் பரிசளிப்பு விழா ஆகியவற்றின் முழுமையான நிழற்படத் தொகுப்பு!

யா/வேலணை மத்திய கல்லூரியின் கல்லூரி தினம்,மற்றும் பரிசளிப்பு விழா ஆகியவற்றின் முழுமையான நிழற்படத் தொகுப்பு!

aw (1)

யாழ் தீவகம் வேலணை மத்திய கல்லூரியின் 70வது கல்லூரி தினமும்,பரிசளிப்பு விழாவும்- கடந்த  01.11.2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காலை 9.30 மணிக்கு கல்லூரியில் அமைந்துள்ள  சேர்.வை.துரைசுவாமி ஞாபகார்த்த மண்டபத்தில்-கல்லூரியின் முதல்வர் திரு சிவசாமி கிருபாகரன் அவர்களின் தலைமையில் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அல்லையூர் இணையத்தினால் பதிவு செய்யப்பட்ட-நிகழ்வின் முழுமையான நிழற்படத் தொகுப்பினை  உங்கள் பார்வைக்கு இணைத்துள்ளோம்erer1 aw (2) aw (3) aw (4)aw (37) aw (5) aw (6) aw (7) aw (8) aw (9) aw (10) aw (11) aw (12) aw (13) aw (14) aw (15) aw (16) aw (17) aw (18) aw (19) aw (20) aw (21) aw (22) aw (23) aw (24) aw (25) aw (26) aw (27) aw (28) aw (29) aw (30) aw (31) aw (32) aw (33) aw (34) aw (35) aw (36) aw (38) aw (39) aw (40) aw (41) aw (42) aw (43) aw (44) aw (45) aw (46) aw (47) aw (48) aw (49) aw (50) aw (51) aw (52) aw (53) aw (54) aw (55) aw (56) aw (57)

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux