அல்லைப்பிட்டி கறண்டப்பாய் முருகன் ஆலய வருடாந்த அலங்கார 10ஆம் நாள் பகல்த் திருவிழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

அல்லைப்பிட்டி கறண்டப்பாய் முருகன் ஆலய வருடாந்த அலங்கார 10ஆம் நாள் பகல்த் திருவிழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

image-762d7b71c11ce8bf40ceffabe51e03b20236c0d34f11895b9ca5bf4193a7f09a-V

அல்லைப்பிட்டி கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள,கறண்டப்பாய் முருகனின் வருடாந்த,அலங்காரத் திருவிழா கடந்த 28.08.2015 வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஆரம்பமாகி நடைபெற்று வருகின்றது.

அல்லையூர் இணையத்தினால்  பதிவு செய்யப்பட்ட 10ஆம்  நாள் பகல்திருவிழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பினை கீழே இணைத்துள்ளோம்.

அல்லைப்பிட்டி கறண்டப்பாய் முருகனின் இதுவரை நடைபெற்ற-அனைத்துத் திருவிழாக்களையும்-ஆன்மீகம் என்னும் பகுதியில் அழுத்தி முழுமையாகப் பார்வையிடலாம்.

image-4f129a3d075d7f3b5266d9afecc7a03442fc86db1459382d6dd2c511c23446f9-V image-0b854479c2e0a56a182f9925082d059cd97e3f85dd3cb010d125c80259dd24b6-V (1) image-2a454f170ac98007f692e7563b6aa7b5ace0561aff4044366d3a80f522ad726e-V (1) image-06ff3895bde5e44ddb66330d2a2e5b7bec8270cc7034d3c80b0ed7327f596325-V image-40886b79db763abf9c54df27fb4e95516c7db10fc1a5aab4a35addfd6b1b9c9c-V (1) image-cdb4e67efd0b768483b0efcd49b3a293fc2e988d1aa5227e7e24782b5f2688fb-V image-fa1577dd9b90d6bfced199df6e40484685f530618eb82806fde36149b3ed5131-V image-72ea528cffd2ac2be18f6b0a5982a7d301953a3172ec2d01aac329a2682ad3c2-V image-2997f669611fb7ba081f66b8aab4da9f1b8231d5a598851b80dd1dd1346bdbad-V (1) image-67f81285c79a9e3e68145b88159dba064f9acbf2939d99b90437e2a41ddc49ef-V image-1396ea2b935ac82e1453ddf3bfdd7ab114a5c30cf98c205adbadacf9d535e346-V image-0b0498b4d399a35dda8889f93cfdbad08c1b7d5b57f6af7547d99461e3fb70d1-V (2) image-ca8c7f0344dc32ab489326bb805e4d05e6833b4b01f1dd590950c13f69918a15-V image-1a1c6e73dcf3250402ef8f170ce260b08ef317a3af81bbf344d04245892e92a2-V image-c6b328ec723f8d312c82f3fc6763403f067138c435ae5b373469c81d654f58cf-V (1) image-2cc8696491a93c76241f1f129ded3d7d6b56686247880ce3cc63daccafbb4af9-V (1) image-fc1a7d3a7c089c9a5abcfd0d19d2365d0961038bad83468a4d9284b741b13acf-V image-32f91a010bca0fe3cf0d0289d304e4c709401ce8c9a81a58580573c65b0d0ef6-V (1) image-44776ad81f403289ab909648246dd09fadc577a8a4c8ed83c533ff6af08fc6d4-V image-d4f1e176c3b3aff879aac77d9fa9209d755821883e4205af53f0c846e2556f16-V image-c2e3c6def4e039847fd2e0bd377a9089acd88bfad1a4876f6f5bd74796beb795-V

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux