மண்கும்பானைச் சேர்ந்த,செல்வி பாலசுந்தரம் டனிஷா-அருள் அவர்களின் திருமண பதிவு விழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

மண்கும்பானைச் சேர்ந்த,செல்வி பாலசுந்தரம் டனிஷா-அருள் அவர்களின் திருமண பதிவு விழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

IMG_0357

பிரான்ஸ் பரிஸில் வசிக்கும்-மண்கும்பான் மேற்கைச் சேர்ந்த,திரு.திருமதி பாலசுந்தரம்-மதிவதனி தம்பதிகளின் செல்வப்புதல்வி டனிஷா அவர்களுக்கும்-யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த,செல்வன் அருள் அவர்களுக்கும் பரிஸில் 27.06.2015 சனிக்கிழமை அன்று திருமணப்பதிவு நடைபெற்றது.

திரு பாலசுந்தரம் அவர்களின் வேண்டுகோளின் பேரில்-அல்லையூர் இணையத்திற்காக-செல்வன் கேதீஸ்வரன் விதுஷனினால் பதிவு செய்யப்பட்ட-நிழற்படங்களின் தொகுப்பினை -உங்கள் பார்வைக்காக கீழே பதிவு செய்துள்ளோம்.

படங்களில் அழுத்திப் பெரிதாக்கிப் பார்வையிடுங்கள்!

IMG_0355 IMG_0354 IMG_0369 IMG_0372 IMG_0374 IMG_0378 IMG_0380 IMG_0388 IMG_0394 IMG_0398 IMG_0422 IMG_0432 IMG_0441 IMG_0444 IMG_0453 IMG_0455 IMG_0457 IMG_0459 IMG_0468 IMG_0470 IMG_0474 IMG_0476 IMG_0477 IMG_0478 IMG_0479 IMG_0482 IMG_0486 IMG_0498 IMG_0499 IMG_0501 IMG_0505 IMG_0515 IMG_0530 IMG_0537 IMG_0550 IMG_0556 IMG_0559 IMG_0547 IMG_0569 IMG_0568 IMG_0600 IMG_0613 IMG_0574 IMG_0647 IMG_0650 IMG_0603 IMG_0609 IMG_0655 IMG_0652 IMG_0618 IMG_0657 IMG_0688 IMG_0693 IMG_0681 IMG_0675 IMG_0671 IMG_0709

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux