அல்லைப்பிட்டியில் நடைபெற்ற-அமரர் திருமதி இராசரத்தினம் தேவியம்மா அவர்களின் இறுதி யாத்திரையின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

அல்லைப்பிட்டியில் நடைபெற்ற-அமரர் திருமதி இராசரத்தினம் தேவியம்மா அவர்களின் இறுதி யாத்திரையின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

R (1)

அல்லைப்பிட்டியை,பிறப்பிடமாகவும்-வசிப்பிடமாகவும்,கொண்ட திருமதி இராசரத்தினம் தேவியம்மா (தேவி) அவர்கள் 17-03-2015 அன்று காலமானார்.அன்னாரின் இறுதி நிகழ்வுகள் 18-03-2015 புதன்கிழமை அன்று  அல்லைப்பிட்டியில் நடைபெற்றன.

அன்னாரின் இறுதி யாத்திரையினை,அல்லையூர் இணையம் நேரடியாகப் பதிவு செய்து-உங்கள் பார்வைக்கு கீழே இணைத்துள்ளோம்.

yu R (2) R (4) R (5) R (6) R (7) R (8) R (9) R (10) R (11) R (12) R (13) R (14) R (16) R (15) R (17) R (18) R (19) R (20) R (21) R (22) R (23) R (24) R (27) R (28) R (29) R (30) R (31) R (32) (2) R (33) R (34) R (35) (1) R (36) R (37) R (38) R (40) R (41) R (42) (1) R (44) R (45) R (46) R (48) R (49) R (50)

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux