நவீன இயந்திரங்களின் மூலம் புனரமைக்கப்படும் வேலணை வங்களாவடி ஊடாகச் செல்லும் பிரதான வீதி-படங்கள் விபரங்கள் இணைப்பு!

நவீன இயந்திரங்களின் மூலம் புனரமைக்கப்படும் வேலணை வங்களாவடி ஊடாகச் செல்லும் பிரதான வீதி-படங்கள் விபரங்கள் இணைப்பு!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

முன்னொரு காலத்தில் மனிதவலுவினால் மட்டுமே செய்யப்பட்டு   வந்த வீதி அமைக்கும் பணிகள் தற்போது  இயந்திரங்களுக்கு மாற்றப்பட்டு -அவற்றின் துணையோடு வெற்றிகரமாக  நடைமுறைப்படுத்தப் பட்டு வருவது  மகிழ்ச்சிக்குரியதே.

வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் இக்கடுமையான   வீதி அமைக்கும் பணிகளை இயந்திரங்களே செய்து வருகின்ற போதிலும்-வளர்ந்து வரும் இலங்கை போன்ற நாடுகளில் அதுவும் எமது தீவகத்தில் இயந்திரங்களின் துணை கொண்டு வீதி  புனரமைக்கப்படுவது இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சிக்குரியதே-ஏனெனில் கடுமையான இப்பணிகளை மனிதன் செய்கின்ற போது  பார்ப்பவர்களுக்கே-மனது வலிக்கும்.

அராலிச் சந்தியிலிருந்து வங்களாவடி ஊடாக ஊர்காவற்றுறை செல்லும் பிரதான வீதியே தற்போது புளரமைக்கப்படுகின்றது.

யாழ் பண்ணையிலிருந்து ஊர்காவற்றுறை வரை நீண்டு செல்லும் தீவகத்தின் பிரதான வீதியே -தற்போது மிகப்பிரமாண்டமான வேலைத்திட்டங்களுடன் காபட் வீதியாக மாற்றப்படுகின்றது.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux