அல்லைப்பிட்டியில் அகால மரணமான ஜங்கரன் பிரதீபனின் இறுதியாத்திரையின் சில நிழற் படங்கள் இணைப்பு!

அல்லைப்பிட்டியில் அகால மரணமான ஜங்கரன் பிரதீபனின் இறுதியாத்திரையின் சில நிழற் படங்கள் இணைப்பு!

Image (1)அல்லைப்பிட்டி முதலாம் வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த, ஜங்கரன் ஜெகதீஸ்வரி தம்பதிகளின் புதல்வன் பிரதீபன்(தீபன்) 26-04-2014 அன்று அல்லைப்பிட்டியில் அகாலமரணமானார்.

இவர் பரமலிங்கம் காலஞ்சென்ற இரத்தினம் தம்பதிகளின் அன்பு பேரனாவார்.

அன்னாரின் இறுதி நிகழ்வுகள்-27-04-2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அல்லைப்பிட்டியில் நடைபெற்றது.

அல்லையூர் இணையத்தினால் பதிவு செய்யப்பட்ட-சில நிழற்படங்களை உங்களின் பார்வைக்கு கீழே இணைத்துள்ளோம்.

சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களினால்-அன்னாரின் இறுதி நிகழ்வினை முழுமையாக பதிவு செய்ய முடியாமைக்கு வருந்துகின்றோம்.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Leave a Reply