சொர்க்கமே என்றாலும் அது நம்ம ஊரைப்போல வருமா؟-படங்கள் இணைப்பு!

சொர்க்கமே என்றாலும் அது நம்ம ஊரைப்போல வருமா؟-படங்கள் இணைப்பு!

1959845_1859876917486588_734911992_n

அல்லைப்பிட்டியில்  அல்லையூர் இணையத்தினால் பதிவு செய்யப்பட்ட நிழற்படங்களை-கீழே உங்கள் பார்வைக்கு இணைத்துள்ளோம்.புலம்பெயர் நாடுகளிலிருந்து ஊருக்குச் சென்று திரும்பியவர்களைத் தவிர-ஊருக்குப் போகமுடியாமல் மனதால் தவிக்கும் பலபேரின் வேண்டுதலின் பேரினிலேயே இந்தப்படங்களை பதிவு செய்து வெளியிடுகின்றோம்.

1476949_1434629573432940_1897548166_n 1798443_1860435974097349_834539741_n 1800424_1859644187509861_1595126190_n 1896800_1860436137430666_89859128_n 10003030_1859877047486575_771457726_n DSC07440 image-0a4cd4e2e462403b672a31199f4f6b81e3f73fda3e62439192751aaf9caf70fb-V image-6d63b4bf34b472069a349f00b67193a4fa6767003b73c6f9ea823163575c9866-V image-8c9e800324f151c6e05dc27147c996b68606fd2a32c46f8962481e4236ae47f8-V image-9b489149546bff34e0ae2f7d613889d162320a6cc0f514966a08916ddb302049-V image-34f9f92f03a9af408355a9bd346e6ac304d318c10e1163c5e58a6324e9fb0bd7-V (1) image-41d5f81b215af0d661fd0a4e16e23b1f4c80acf6c54d1c0417703b28038bf40b-V image-53d7f71d7842b967e48c0b5a9c2370cf085c0fbcd27d5fd740a83a06d4c94e4f-V image-077aec16cac89e66d8f8e50784e2c43ff408f71bb9affba4c3dd3e0af215e9fd-V image-6435e0fc698afc4a8d80c7e078aa3bafd2b645767d1c5a00ba294cd640750c94-V image-8761d0a754cb843b1ae92e0f5d51e03e2c74958f1e60da0d32290b092f9c6ebe-V image-88977a104da57211c9102302082a3614d7d7e3bbd16ca8369d9889111da7a07a-V image-c4d9039e9327f5c98cc20a6924b73a8c125d187e04e1915210661f3f02edae63-V image-ffde9728b9e8a45b16f0f8d455a71961d521d1e074f38d9c0fb9233349a3330c-V

image-9b489149546bff34e0ae2f7d613889d162320a6cc0f514966a08916ddb302049-V

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux