வேலணை வைத்தியசாலையில் புதிய நோயாளர் விடுதி அமைக்கும் பணிகள் ஆரம்பம்-படங்கள் விபரங்கள் இணைப்பு!

வேலணை வைத்தியசாலையில் புதிய நோயாளர் விடுதி அமைக்கும் பணிகள் ஆரம்பம்-படங்கள் விபரங்கள் இணைப்பு!

SAMSUNG CAMERA PICTURES


வேலணை வங்களாவடியில் அமைந்துள்ள வைத்தியசாலையில் மேலும் புதிதாக நோயாளர் விடுதியொன்று அமைக்கப்பட்டு வருவதாக அறியமுடிகின்றது.இலங்கை சுகாதார அமைச்சின் நிதியிலிருந்தே இந்த வைத்தியசாலைக்கான புதிய நோயார் விடுதி அமைக்கப்படுவதாகவும்-குறுகிய கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் வெகு விரைவாக இந்த நோயாளர் விடுதி அமைக்கப்பட்டு விடும் அறியவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தீவகத்தில் இரண்டாவது பெரிய  வைத்தியசாலையாக வேலணை வைத்தியசாலையே முன்னர் இப்பகுதி மக்களுக்கு மருத்துவசேவையாற்றி வந்தது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURESணை

Leave a Reply