அல்லைப்பிட்டி மெதடிஸ்த திருச்சபையில் நடைபெற்ற-பரீட்சார்த்த ஆங்கில வகுப்புக்கள்-படங்கள் விபரங்கள் இணைப்பு!

அல்லைப்பிட்டி மெதடிஸ்த திருச்சபையில் நடைபெற்ற-பரீட்சார்த்த ஆங்கில வகுப்புக்கள்-படங்கள் விபரங்கள் இணைப்பு!

SAMSUNG CAMERA PICTURESல்லைப்பிட்டியில் அமைந்துள்ள-மெதடிஸ்த திருச்சபையின் புதிய போதகராக பொறுப்பேற்றுள்ள மதிப்புக்குரிய வ.நவரட்ணராஜா அவர்களின் மேற்பார்வையில்-சிங்கப்பூர் மெதடிஸ்த திருச்சபையின்  தமிழ்பிரிவால் திங்கள்கிழமை 17-03-2014-அன்றும்  18-03-2014  செவ்வாய்கிழமை அன்றும் இரண்டு தினங்களாக  அல்லைப்பிட்டி   மாணவர்களின் நலன் கருதி  ஆங்கிலக்கல்வி வகுப்புக்களை இலவசமாகவும் பரீட்சார்த்தமாகவும கற்பிக்கப்பட்டது.

இரண்டு தினங்கள் நடைபெற்ற வகுப்புக்களிலும் அதிகளவான மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்குபற்றியதாகவும் அறியமுடிகின்றது.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux