வேலணை பிரதேச செயலகத்திற்கான புதிய இரண்டு மாடிக் கட்டிடம் விரைவில் திறந்து வைக்கப்படவுள்ளது-படங்கள் தகவல்கள் இணைப்பு!

வேலணை பிரதேச செயலகத்திற்கான புதிய இரண்டு மாடிக் கட்டிடம் விரைவில் திறந்து வைக்கப்படவுள்ளது-படங்கள் தகவல்கள் இணைப்பு!

SAMSUNG CAMERA PICTURESவேலணை வங்களாவடியில் மிகப்பிரமாண்டமாக நவீன வடிவில்  அரசாங்கத்தினால் அமைக்கப்பட்டுள்ள -வேலணை பிரதேச செயலகத்திற்கான புதிய இரண்டுமாடிக் கட்டிடம் மிக விரைவில் திறந்து வைக்கப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இக்கட்டிடத்தின் அனைத்துப் பணிகளும் நிறைவடைந்துள்ளதாகவும்-மின்சார இணைப்பும் முழுமையாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மேலும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.வேலணை வைத்தியசாலைக்கு எதிர்ப்பக்கம் அமைந்துள்ள-இப்புதிய கட்டிடத்தின் திறப்பு விழா இன்னும் சில தினங்களில் நடைபெறவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

படங்கள் அல்லையூர் இணையத்திற்குச் சொந்தமானவை என்பதனை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Leave a Reply