அல்லைப்பிட்டி வாகீசர் சனசமூக நிலையத்தின்  ஊடாக,மூன்று  மாணவர்களின் கல்விக்கான உதவிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.விபரங்கள் இணைப்பு!

அல்லைப்பிட்டி வாகீசர் சனசமூக நிலையத்தின் ஊடாக,மூன்று மாணவர்களின் கல்விக்கான உதவிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.விபரங்கள் இணைப்பு!

அல்லைப்பிட்டி வாகீசர் சனசமூக நிலைய நிர்வாகத்தின் ஊடாக,மூன்று திறமைமிக்க மாணவர்களின் கல்விக்கான உதவிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

செல்வி அருணாசலம் பவித்திரா (தரம்-11)-10ஆயிரம் ரூபாக்கள் மற்றும் செல்வன் புஸ்பாகரன் சானுஜன்,செல்வன் பிரதீபன் நிருபன் ஆகிய இரு மாணவர்களுக்கு  தலா ஜயாயிரம் ரூபாக்கள் பெறுமதியான கற்றல் உபகரணங்களும்  நேற்றைய தினம் 11.11.2018 அன்று வழங்கிவைக்கப்பட்டன.

அல்லையூர் இணையத்தின் ஏற்பாட்டில்-பிரான்ஸ் நாட்டில் வசிக்கும்-இப்பகுதியைச் சேர்ந்த,இளைஞர் ஒருவர்(அவர் தனது பெயரை பதிவிடவேண்டாம் என்று பெருந்தன்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டார்)அனுப்பியநிதியின் மூலமே-இம்மாணவர்களுக்கான உதவிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

Leave a Reply