மண்டைதீவு கண்ணகை அம்மன்                                                       
    

                                          மண்டைதீவு ஞானவைரவர் ஆலையம்


                
     அல்லை பிலிப்நேரியார்
         ஆலையம் பழயது.

அல்லை பிலிப்நேரியார்
ஆலையம் புதியது.

                                       

     அல்லைப்பிட்டி யாழ் பிரதான வீதி          


Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux