மண்டைதீவு புனிதபேதுருவானவர் ஆலய திருச்சுரூபபவனியின் நிகழ்ப்படத்தொகுப்பு!


மண்டைதீவு புனிதபேதுருவானவர் ஆலய திருச்சுருபப்பவனியின் நிழல்ப்படத்தொகுப்பு!
,இடது பக்கத்தில் உள்ள சதுரத்தில் அழுத்திப்பார்வையிடவும்
மண்டைதீவில் உள்ள இந்து ஆலயங்களும் பதியப்பட்டுள்ளன!.

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux