செட்டி காட்டு புதிய வைரவர்

வணக்கம் புலம்பெயர் அல்லைப்பிட்டி-மண்கும்பான் -மண்டைதீவு மக்களே!

ஊரில் உள்ள உங்கள் காணிகளை வீடுவளவுகளை நிழற்படம் மூலம் பார்க்க
விரும்புகிறீர்களா? உங்களின் விருப்பத்தை ஒருசில மணித்தியாலத்தில்
நாங்கள் நிறைவேற்றித் தருகின்றோம்.
தொடா்புகளுக்கு****allaipiddy@gmail.com
தொலைபேசி*******0033669543640
அல்லைப்பிட்டி தபால் நிலையம்

உங்களை உங்கள் ஊரோடு இணைப்பதே எங்கள் நோக்கம்

                                                                                                        அல்லையூர் இணையம்
இன்றைய எமது நிழற்படவெளியீடு
அல்லை தபால் நிலையம்
அல்லை சிந்தாமணி பிள்ளையார் ஆலயம்
மண்கும்பான் செட்டிகாட்டு வைரவர் ஆலயம்

செட்டி காட்டு வைரவர்

அல்லைப்பிட்டி நிழற்படங்கள் 114 உள்ளே பதியப்பட்டுள்ளன!

அல்லை சிந்தாமணி பிள்ளையார்

Leave a Reply