வேலணை கிழக்கு தவிடு தின்னிப் பிள்ளையார் கோவிலில் நடைபெற்ற-விஜயதசமி (மானம்பூ ..வாழை வெட்டு ) விழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

வேலணை கிழக்கு தவிடு தின்னிப் பிள்ளையார் கோவிலில் நடைபெற்ற-விஜயதசமி (மானம்பூ ..வாழை வெட்டு ) விழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

1-copy

யாழ் தீவகம்  வேலணை பெருங்குளம் முத்துமாரி அம்மன் மற்றும் வேலணை கிழக்கு தவிடு தின்னிப் பிள்ளையார் ஆகிய இரு கோவில்களில் 11.10.2016 செவ்வாய்கிழமை அன்று இடம்பெற்ற- விஐயதசமி திருவிழாவின் (மானம்பூ ..வாழை வெட்டு ) முழுமையான நிழற்படத் தொகுப்பு கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

2-copy 3-3-copy 3-2-copy 3-8-copy 3-10-copy 3-11-copy 3-12-copy 3-13-copy 3-14-copy 3-15-copy 3-16-copy 3-17-copy 3-18-copy 3-19-copy 3-20-copy 3-21-copy 3-22-copy 3-23-copy 3-24-copy 3-25-copy 3-26-copy 3-27-copy 3-29-copy 3-30-copy 3-31-copy 3-32-copy 3-33-copy 3-34-copy 3-35-copy 3-36-copy 3-37-copy 3-38-copy 3-39-copy 3-40-copy 3-41-copy 3-42-copy 3-43-copy 3-44-copy 3-45-copy 3-46-copy 3-48-copy 3-49-copy 3-50-copy 3-51-copy 3-52-copy 3-53-copy 3-54-copy 3-55-copy 3-57-copy 3-60-copy 3-61-copy 3-63-copy 3-68-copy-1 3-70-copy 3-72 3-73 3-74 3-75 3-77

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux