யாழ்  ஆயரினால்,அல்லைப்பிட்டி  புனித பிலிப்பு    நேரியார்  மாணவர்களுக்கு,அருட்சாதனம்    வழங்கிய   நிகழ்வின் படத்தொகுப்பு!

யாழ் ஆயரினால்,அல்லைப்பிட்டி புனித பிலிப்பு நேரியார் மாணவர்களுக்கு,அருட்சாதனம் வழங்கிய நிகழ்வின் படத்தொகுப்பு!

image-0-02-03-e0434433973587511f9f3c0f47dfe02feae2edb760f5a4812572f14e0f286dc7-v

அல்லைப்பிட்டி புனித பிலிப்பு  நேரியார் ஆலய பங்கைச் சேர்ந்த,98 மாணவ, மாணவிகளுக்கு-கடந்த(27-09-2016) செவ்வாய்க்கிழமை மாலை – யாழ் மறைமாவட்ட ஆயர் மேதகு யஸ்ரின் ஞானப்பிகாசம் ஆண்டகை அவர்களால் உறுதிபூசுதல் (அருட்சாதனம்) வழங்கப்பட்டது.

ஆயரின் வருகையினையொட்டி அல்லைப்பிட்டி பிலிப்பு நேரியார்ஆலய சூழுல்அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

அல்லையூர்  இணையத்தினால்      பதிவு செய்யப்பட்ட-உறுதிபூசுதல் (அருட்சாதனம்) வழங்கும் நிகழ்வின்  நிழற்படங்களின் தொகுப்பினை கீழே இணைத்துள்ளோம்.

image-0-02-03-f011f5aec36f99d42a30ff1c3af979eb3967f668346f1cd5a8809a01915c0959-v image-0-02-03-8005a6c4fd6f497a0323bb6d71cccbe885464b4580f2ee4d26b975ead80f8e80-v image-0-02-03-7c65c0dc2b85c8ac83d64e33a2844ad47e2f8c11ec6a87392b06e3885e228d55-v image-0-02-03-0aecd7118e1946bf087ad9642de9ad8858ff0d4799f7a1df18c348c9feb653b6-v image-0-02-03-4e5bc7616ccf3ef46225a25edf47771d0faf3e2b2b5f26aa6eca8fb96823829b-v image-0-02-03-94c30e7719d90a69f8778e0b1151b27286e374de472d62320c237aa166fb666a-v image-0-02-03-54a033b3a89b74cc5ddc24262f071ec1a772ba65994e2df6259c816864a1fa1e-v image-0-02-03-78266d800df641439d5b353f99534d0d80a1ec65585fe3f093b6d3e0332be22c-v image-0-02-03-590df2929f5e2deb5f182159027f56d637518404e34691567a62854cddfaf697-v image-0-02-03-471a08855730d1a1b438b8c0805a528d7e2cc380093f53691a74c7e790b5f2d6-v image-0-02-06-9506a0030e0da44b4cb3d442364b802f40e1cf1bf8c43fb79bb1b22689ecc555-v image-0-02-03-05728b190ddb0ba3e1d696b913bfa086bb94618b5e5e6866397ac8b691d4a45a-v-1 image-0-02-03-c4a53621a85f019f5c23355a35387027c814c2c711dfd9a04f9f39be4f51953d-v image-0-02-03-80923be3b48c0a8404741a942a48f0f7cb482fed85af81345dc4ebb3b5c9c4b3-v image-0-02-03-471a08855730d1a1b438b8c0805a528d7e2cc380093f53691a74c7e790b5f2d6-v image-0-02-03-e02f12bc58db15efffad94fb9613f3f9f731d4c9afcd3bdf42af56394a3ae725-v image-0-02-03-e3f1a7216b077308f5c84cc1d9db7979ad0215169726f3144bd876a72f4ee524-v image-0-02-03-372a5ba9074b10b8d916210b41c7e7e6fd1b157c8b577a60ca42d5eac6a8a9ff-v image-0-02-03-ce0f356b7d2b9e5a02898bd01c67d5f4dbd8a9385de7e6809b7b0f79eff4bb6d-v image-0-02-03-d71f938803223c59afe627cc8f66373b4d8b397c6c534a6b898e89bd18621aa8-v image-0-02-03-ed305f21c1c93381c2ffc8911667d423ba99b0e89064a774d93b6f89f156fae6-v image-0-02-06-99a944d2852574493eb60d68877cdf36b11b596a9581764b7fa0a1f2c2e8308e-v

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux