அல்லைப்பிட்டி புதிய குடியேற்றத் திட்ட வீடுகளின் நிழற்படத் தொகுப்பு

அல்லைப்பிட்டி அந்தோனியார் ஆலயத்திற்கு அருகாமையில் அமைக்கப்பட்டு
வரும் புதிய குடியேற்றத் திட்டத்தில் கட்டிமுடிக்கப்பட்ட வீடுகளின் நிழற்படத்
தொகுப்பு.

கீழே மேலும் படங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன!

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux