யாழ் போதனா வைத்திய சாலைக்கு அமைச்சர் விஜயம்!

வடமாகாணத்திலுள்ள ஒரேயொரு போதனா வைத்தியசாலையான யாழ். போதனா வைத்தியசாலையின் சுகாதார மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அதிக கவனம் செலுத்தியுள்ள அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள் அங்கு நேரடியாக விஜயம் செய்து நிலமைகளை ஆராய்தார்.

Leave a Reply