மண்கும்பான் முருகனின் வருடாந்த,நான்காம் நாள் இரவுத்  திருவிழாவின் நிழற் படத் தொகுப்பு-

மண்கும்பான் முருகனின் வருடாந்த,நான்காம் நாள் இரவுத் திருவிழாவின் நிழற் படத் தொகுப்பு-

24-08-2016 (1)

தீவகம் மண்கும்பானில்  அமைந்துள்ள-ஸ்ரீ முருகமூர்த்தி ஆலய வருடாந்த,அலங்காரத் திருவிழா  கடந்த  21.08.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஆரம்பமாகி,நடைபெற்று வருகின்றது.

வியாழக்கிழமை அன்று நடைபெற்ற- நான்காம் நாள் இரவுத் திருவிழாவின் உபயகாரர் விடுத்த வேண்டுகோளின் பேரில் அல்லையூர் இணையத்தினால்,பதிவு செய்யப்பட்ட நிழற்படங்களின் தொகுப்பினை கீழே இணைத்துள்ளோம்.

24-08-2016 (2) 24-08-2016 (3) 24-08-2016 (4) 24-08-2016 (5) 24-08-2016 (6)24-08-2016 (7) 24-08-2016 (8) 24-08-2016 (9) 24-08-2016 (10) 24-08-2016 (11) 24-08-2016 (12) 24-08-2016 (13) 24-08-2016 (14) 24-08-2016 (15) 24-08-2016 (16) 24-08-2016 (18) 24-08-2016 (19) 24-08-2016 (20) 24-08-2016 (21) 24-08-2016 (22) 24-08-2016 (23) 24-08-2016 (24) 24-08-2016 (25) 24-08-2016 (25) 24-08-2016 (26) 24-08-2016 (27) 24-08-2016 (34) 24-08-2016 (35) 24-08-2016 (36) 24-08-2016 (37) 24-08-2016 (38)

Leave a Reply