மண்கும்பான் முருகனின் வருடாந்த,முதல் நாள் அலங்காரத் திருவிழாவின் நிழற் படத் தொகுப்பு-

மண்கும்பான் முருகனின் வருடாந்த,முதல் நாள் அலங்காரத் திருவிழாவின் நிழற் படத் தொகுப்பு-

a (1)

தீவகம் மண்கும்பானில்  அமைந்துள்ள-ஸ்ரீ முருகமூர்த்தி ஆலய வருடாந்த,அலங்காரத் திருவிழா 21.08.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஆரம்பமாகி,நடைபெற்று வருகின்றது.

ஞாயிறு அன்று நடைபெற்ற-முதல் நாள் திருவிழாவின் உபயகாரர் விடுத்த வேண்டுகோளின் பேரில் அல்லையூர் இணையத்தினால்,பதிவு செய்யப்பட்ட நிழற்படங்களின் தொகுப்பினை கீழே இணைத்துள்ளோம்.

a (3)a (5) s (3) s (4) s (5) s (7) s (8) s (9) s (10) s (11) s (12) s (13) s (14) s (16) s (17) s (18) s (19) s (20) s (21) s (22) s (23) s (24) s (25) s (26)a (7) s (27) s (29) 8d86d834-360d-4254-bf33-03cd2e250cd2 621ba3f4-1116-429d-9fb9-c198bc81c34d a84a2a58-fdbe-4b89-9757-8a0dd4daf989 561047ec-f1f7-4d16-a3ec-0c5dc87163e9 8c914502-8bb4-41c2-ac1c-d85981e04be2 0abb2ad1-f3b4-46fa-bfcb-96f89213881f b5699d15-aad6-4921-b1bf-c2a14399d361 b5f357b6-c490-46de-a624-06e554e9d863 aca21e66-1843-42c2-95b7-b0189167f78c 07ec8696-222e-4c49-a628-c8a410a50d7d

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux