அல்லைப்பிட்டியில் தகவல் மையம்

அல்லைப்பிட்டியில் தகவல் மையம் ஒன்றை அமைப்பதற்கான ஆரம்ப கட்டவேலைகளில்அல்லையூர்இணையம் ஈடுபட்டுள்ளது.                       முதற் கட்டமாக வெளிநாடுகளில் வாழும் எம்மூர் மக்களுடனான தொடர்புகளை இலகுப்படுத்தும்நோக்கோடு அமையவிருக்கும் இத்தகவல் மையத்திற்கான இடம் அல்லைப்பிட்டியின் மத்தியில் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.தொடர்ந்து படித்த இளைஞர்களுக்கு பகுதிநேரவேலை வாய்ப்பினை வழங்குவதோடு,இணையவசதி தொலைபேசி வசதியினை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதே! இதன்நோக்கமாகும்.
01/01/2011 அன்று இந்த தகவல் மையம் செயற்படத் தொடங்கும் என்பதனை
மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.இத்தகவல் மையத்தினால்
அல்லைப்பிட்டி-மண்கும்பான்-மண்டைதீவு -மக்கள் பெரிதும் பயனடைவர்
என நம்புகின்றோம்.
குறிப்பு*******.உங்கள் கருத்துக்களையும்-ஆலோசனைகளையும் எதிர் பார்க்கின்றோம்.

Leave a Reply