யாழ் மண்டைதீவு புனித பேதுருவானவர் ஆலய வருடாந்த பெருநாள் விழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

யாழ் மண்டைதீவு புனித பேதுருவானவர் ஆலய வருடாந்த பெருநாள் விழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

image-0-02-01-5e38395cf3509218eebd281d8a2984bf6cdb2e111c3662e11f515202b2a02d0c-V

யாழ் மண்டைதீவில் அமைந்துள்ள  புனித பேதுருவானவர்   ஆலய வருடாந்த திருவிழா- கடந்த  23.07.2016 சனிக்கிழமை மாலை கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகி-  (01.08.2016)  திங்கள் காலை நடைபெற்ற-  திருநாள் திருப்பலியுடன் திருவிழா நிறைவைடைந்தது.

கடந்த 31.07.2016 ஞாயிறு மாலை இடம்பெற்ற-திருச்சுருபப்பவனி மற்றும் மறுநாள் காலை நடைபெற்ற-பெருநாள் திருப்பலி ஆகியவற்றின் நிழற்படப்பதிவுகள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
aaa

image-0-02-01-38fa68eb9c4b9536955a3f4ed0d66f2950e234d73205d490de6aae81542a1766-V image-0-02-01-193ac4bbc7b317b302367839dc17a30df22a48a8bd5559e72a7b7ceb70a4b1d5-V image-0-02-01-25da84154ca126bb0ee60ba18dab39a792494c17db0811e7dba00c3a173386eb-V image-0-02-01-1ad1fc9c1e8a659953df5818ff98e9320a3a4a61fc1caeb9d607fa5d517a80c7-V image-0-02-01-07dabf7479cba3a6d769ea4477d22ebd202b0baec9f2edc7c81fb1b7b965c2e4-V image-0-02-01-47eb278779280c3eae76efff4de4b943f0773600168c675514299d9089c211e4-V image-0-02-01-74be43a21d6100a72a3fc873954df3bb50292c42cc7155b6338f19ad0cb43e64-V image-0-02-01-3188cee06d4138d50540417639045a42f0b4bfe07262b2403d7681d83e48d01a-V image-0-02-01-afc740ed2c553f78e4d90f533a5bbf152b2f525b1a08c8725539f483cfd0c5df-V image-0-02-01-e23bd1b38436f44644cd8dc978fda3c6ca79a3d15d37d3b26296ee813711a5bc-V image-0-02-01-71703c15d8facd7f1d1c9e51a90371ea1a93b2b09bbcc57b67d8a9cea3f6fe2f-V image-0-02-01-09d1c7f38a08627a03688832186a986952030a1f126d52b7e99bb691656183a7-V image-0-02-01-9ae9d83b1b709c637cb6af82c2f4bea0d7bff5224b8412119a10c5a522e4a48b-V image-0-02-01-b84876d5cf1c0a8c487af801b10d8b99b99fdd1da59ac00bd4bd6671decfd071-V image-0-02-01-c37f0262d6dc73cd71a1abdaf9411ab5f330dc5cb5736b2b13af5e76e8949ada-V image-0-02-01-421f9ca326c4335a011a133a069dd9c639ced866c67ba87ed4df04926a14a431-V image-0-02-01-47345c0d44fb0d922d7cf2f8e0764ec8be111f02de2d412bd31ed0c08646951a-V image-0-02-01-158765c78fe2d7de5cc3c22f49a20b7d342afc31214698c2a53af40b9875675f-V image-0-02-01-cfe0219d4d43819daf73f1a067ffc47b538f81c72a4c4bbfbf347655d4de2ed9-V image-0-02-01-59bed1be82b3745649d20ea7d8f040b48cd0d2538d5991178293a105635257e3-V image-0-02-01-a28bb657b321ff087c5543cd4d993bb407e4796aa95a710950f95f58716b8f23-V image-0-02-01-219f4c96b63f01c39bf408415cd668d5504ed23b63648bb370eeb1c887749f2e-V image-0-02-01-31ee74b418a3b925d5a7a8e5c51db37f8c04b3d7ff393bd68a336750033a32c4-V

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux