அல்லைப்பிட்டி புனித அந்தோனியாரின் வருடாந்த,பெருநாள் விழாவின் வீடியோ , நிழற்படங்கள் இணைப்பு!

அல்லைப்பிட்டி புனித அந்தோனியாரின் வருடாந்த,பெருநாள் விழாவின் வீடியோ , நிழற்படங்கள் இணைப்பு!

image-0.02.01.4ef8c78c70ef0ae27d5d11cb2364198201275eee05562d53c8e536ccfadd972f-V

அல்லைப்பிட்டி வெண்புரவி நகர் புனித அந்தோனியாரின் வருடாந்த பெருநாள் விழா கடந்த 26.06.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

சனிக்கிழமை மாலை நற்கருணை பெருவிழாவும்-மறுநாள் ஞாயிறு காலை வருடாந்த பெருநாளின் திருப்பலியும்-புனித அந்தோனியாரின் திருச்சுருவ சுற்றுப்பவனியும் சிறப்பாக இடம் பெற்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அல்லைப்பிட்டி பங்கு மக்களும் பெருமளவில் பெருநாள் விழாவில் கலந்து கொண்டதாக மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அனுசரணை….அமரர்  ஜோன்பிள்ளை குடும்பத்தினர்-அல்லைப்பிட்டி

image-0.02.01.7b81266796acb26a13f5be219dd8d5b7c879c30a592994dff7f6ce9d25c2e6c0-V image-0.02.01.167ba98cad22be0aa867080c612333f97809f7ea79cbc51e0fd8f06d77f8c9dc-V image-0.02.01.4a3de57218bef988aa0ea812bfb0ffcc5f2236d3391a9e915fc0ec574ee9dced-V image-0.02.01.2397d0e04019c837edddd50afae449ab67507c36db8cfd3b78aec7a5d3d13ea4-V image-0.02.01.5189b4c25d8afa3f05b2303126787b2943c0edd335d9de82496b79bb6e14cedc-V image-0.02.01.cb8790e6466005f012a4fcf95a6185bf542716f68ea0c6d1f22912b613c1d269-V image-0.02.01.f6cec1d209b64de5eb6348ef97d037ae952c246eb4819c18ab769e8f0f434bd6-V image-0.02.01.e858d4c843b87b6051de29270b92f734e540d97b29fe2ff960d946598808a3da-V (1) image-0.02.01.cf92ca31f4f98918789cbefda6bcd4eb734b53bed135738dcddf05c7e8076c6b-V image-0.02.01.143a4bef7d9845510fe391692fcc58f0575555822b8bfa8aa8ba40aa5aaa07f3-V image-0.02.01.e27fb9ba44022b95b51e5e4e66c68f83c13f1fdf98c2a2272409004feb50f51c-V image-0.02.01.b31be2a47be0acf3701f534f9b3cc8a9fab16b767e89da291264d789bdb97d21-V (1) image-0.02.01.67779e24124fa8393d1e4db43041901fb5369a2d530e9af31f6c3805ca6ddc9d-V image-0.02.01.28e7d1574401932e5d91aa26874565a962c5a42583b5592df11183a96abb00cd-V image-0.02.01.ce3f4054434000fb93cb0056a4a6f3f662e9567ccd1b3d88b770c5c73e97093c-V image-0.02.01.cbd03d5025bb7b0a645b987e8475f486a07b8aedbe15b67a47c9c89e417e4d11-V image-0.02.01.7e2de4a52159e678fb65b5530e09518b013bf7bece0b793263072bcbd640ae01-V image-0.02.01.533f130b118f873e7c995e2932915fec46495e057c78535d47c4461fd7620f04-V image-0.02.01.4c79da323653090566d4df92dca34515b8183f270274bf967ea4a396b07b151b-V image-0.02.01.1edb4470e12ea274ac848c9cd841d8d65b93113d2499f1918a6702e7441c445f-V image-0.02.01.123f0c517a0c59cdfa8cfd9da8d2c8750c48ac01fa40b450f95541f8f13320ff-V image-0.02.01.2e47331925ddee96ae195b34f0e2d36d244212c0fac1cb3262a9c0ec038e1411-V image-0.02.01.289d698a0afeb17abf1c109cceaaf56a8e5bb8dd0ba598095c612a15d8fd342f-V image-0.02.01.0f48719e8981d041bdcd5239f7fcfbf8ef891271c62e0fb7812d4132c698df2b-V (1) image-0.02.01.0ec1895fd57d39c770cd9baa046b76fcc25112b14f9d5760873eb664dc96765e-V image-0.02.01.12244fdfaaacef9a7c9283ae65bba29e73d344c29a30ec573611a279bd157cfd-V image-0.02.01.7be0126b699b8f3c128c18060105641d3b7e153d34a63e53facfc182d16131bc-V image-0.02.01.767cdf7b23faaf501252dd850a8aa78376f3baefb7ab4b7cb6da70375ac1207f-V (1) image-0.02.01.4236c899ed0bd0dbaf414c4486fd35415bbe3bf471150fde4f2f2ee8e5fbf717-V (1)

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux