தீவகம் வேலணை சாட்டி சிந்தாத்திரை மாதா ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற-பாலன்பிறப்பின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

தீவகம் வேலணை சாட்டி சிந்தாத்திரை மாதா ஆலயத்தில் இடம் பெற்ற-பாலன்பிறப்பின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

Untitled-1 copy (1)

யாழ் தீவகத்தில் பிரசித்தி பெற்ற-வேலணை சாட்டி சிந்தாத்திரை அன்னை ஆலயத்தில்- 24-12-2015 அன்று  இரவு நத்தார் திருப்பலிப் பூஜை சிறப்பாக இடம்பெற்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அல்லையூர் இணையத்தினால் பதிவு செய்யப்பட்ட-நிழற்படங்களின் தொகுப்பினை கீழே இணைத்துள்ளோம்.

yy (3)yy (5)s (1) s (2) (1) s (3) (1) s (6) (1)s (5) (1)s (4) (1) s (8) s (9) s (10) s (11) s (12) s (13) s (14) s (15) s (16) s (17) s (18) s (19) s (20) s (21) s (22) s (23) s (25) s (24) s (26) s (27) s (28) s (29) s (30) s (31) s (32) s (33) s (34) s (35)

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux