மண்டைதீவுக்கு தாவரப்பல்வகமை ஆய்வுச்சுற்றுலாவிற்காக வருகைதந்த முல்லைத்தீவு மாணவர்கள்-படங்கள் இணைப்பு§

மண்டைதீவுக்கு தாவரப்பல்வகமை ஆய்வுச்சுற்றுலாவிற்காக வருகைதந்த முல்லைத்தீவு மாணவர்கள்-படங்கள் இணைப்பு§

12049021_929571313747442_762373020_n

மு/புதுக்குடியிருப்பு மத்திய கல்லூரி மாணவர்களும்- மு/வித்தியானந்தக் கல்லூரி மாணவர்களும் இணைந்து center for children Happiness நிறுவனத்தினரால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட சுற்றாடல் முன்னோடிகளுக்கான தாவரப்பல்வகமை ஆய்வுச்சுற்றுலாவிற்காக  தீவகத்தின்  மண்டைதீவு மற்றும் வேலணை சாட்டி பகுதிகளுக்குச்  சென்று ஆய்வில் ஈடுபட்டனர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

l (2) l (7) l (5) l (4) l (6) s (1) s (2) s (3) l (1) 12166815_929571310414109_1674803978_n

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux