அல்லைப்பிட்டி கறண்டப்பாய் முருகன் ஆலய வருடாந்த அலங்கார 5ம்,4ம் நாள் திருவிழாக்களின் நிழற்பட இணைப்பு!

அல்லைப்பிட்டி கறண்டப்பாய் முருகன் ஆலய வருடாந்த அலங்கார 5ம்,4ம் நாள் திருவிழாக்களின் நிழற்பட இணைப்பு!

11938899_536482513168431_363851910_n

அல்லைப்பிட்டி கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள,கறண்டப்பாய் முருகனின் வருடாந்த,அலங்காரத் திருவிழா கடந்த 28.08.2015 வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஆரம்பமாகி நடைபெற்று வருகின்றது.

அல்லையூர் இணையத்தினால்  பதிவு செய்யப்பட்ட 5ம் நாள் திருவிழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பினை கீழே இணைத்துள்ளோம்.

ஜந்தாம்  நாள் திருவிழா உபயகாரர்….

திரு.மு.தில்லைநாதர் குடும்பத்தினர்11950830_536482686501747_1547751067_n11944605_536482759835073_2113404272_n11923032_536482209835128_942871690_n11936977_536482193168463_834519299_n11923021_536482803168402_1471132948_n11922017_536482886501727_317033182_n11951069_536482896501726_540631911_n11925929_536482553168427_1342584381_n11923352_536483966501619_621514816_n11934315_536482996501716_238159640_n11931623_536483026501713_1240002025_n11667908_536483669834982_117845665_n11774484_536483259835023_1920074193_n11921990_536483056501710_827205023_n11944773_536483506501665_1472725731_n11940319_536483899834959_1764699023_n11940146_536483876501628_1732104446_n11939139_536483809834968_453115063_n11938152_536483853168297_346254487_n11923339_536483813168301_1167555572_n11949729_536483629834986_1669664200_n11944964_536483946501621_561758711_n11948025_536482876501728_2053415395_n11950919_536483046501711_347965602_n11948247_536484046501611_1986740721_n11949785_536484053168277_424862293_n11950946_536484069834942_1518354532_n11938698_536484173168265_246008126_nimage-60e6699d6d1302811a0a2d8a9b888ba8849134fcf7b3c0173b9df1e398b3d48f-V

அல்லைப்பிட்டி கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள,கறண்டப்பாய் முருகனின் வருடாந்த,அலங்காரத் திருவிழா கடந்த 28.08.2015 வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஆரம்பமாகி நடைபெற்று வருகின்றது.

அல்லையூர் இணையத்தினால்  பதிவு செய்யப்பட்ட 4ம் நாள் திருவிழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பினை கீழே இணைத்துள்ளோம்.

நான்காம் நாள் திருவிழா உபயகாரர்….

திரு மா. தருமலிங்கம் குடும்பத்தினர்

image-7f0b8432a7dcc5d1b64916681838def1ba96fbd1c0ecebd9e775be44d5cbcfab-V image-9402ac0c875c2a634caab4b69d91fb16e485453266624f29f257e1f1b9fe77d4-V image-6d77ace6c90af0c7e1e240fd944e65a3b2f11916356fe532e877808ede57022b-V image-5f587a14498a80329f419fdfaceba2730769e7bd1f246e83105e46842601f29e-V image-84a9676f7635f6aea3e319d1f34574cdb114fe3869236c15d007a68399e85d1a-V image-f851055f143cb8e23990180ab4271ed40dec6ea960fd2c278bcef4832459a597-V image-aeaf25efddef4749c46a9b8989be52cbc68260716ed4b1db8e1c17bf703b21af-V image-a8febd778a1b363f68087aef2b913cbc228d62d6e48eae0b613bf4312287940c-V image-21c102f7c3dde70cd9406bd92acb28bf7518af60c5f944ba285256594ebf535f-V image-a9e8d1c91e41d31ad0b6e9bcc22bdb4ff4af9c7e98a6e9549536311ea7d6aa94-V image-bc076ea29491fc3e6f7727254f71eac525cda653a44761e338c8f4920b952596-V image-7e930d113b593aa6112f2cfa347805e2bb9f2705d1f3310654792423a514b168-V image-d7f0be6b80b19991761e78b5d0a61d25d3c6e835b1897af1e0267537353a5267-V image-6b3be51e0e70147cdd4b9594bb3eab8002ad2f5e34a3775e74b9f2bac7ec8379-V image-2a0b3d266094f60e7b7f4d669d78031505a26a3dc9343f4e199a0898a5766d5d-V (1) image-3c63accb34dff5912665a9204fd83c61477d27df381a115c4001727f122018c8-V image-3e86b59dce0f0f9ff8924d8ae15ca46ebbc9a1b946ca17d80ab152e5bf3423fd-V image-1249b80137def909ffdb704e1254a7aff56dd37c22b5bc86477ee5730ca89ccf-V image-604fe2ef2161dfc33d1517116023de8c0e7203b8c1c4aa28bf2514d9295b175f-V image-d47c7d56516cedd42d2ad810b8eac981fa0493dca849d77eb91ca57976204781-V image-44e353e07c273097a7068a472d93ff030c65da30b37d5a320add7250d1493494-V image-84a9676f7635f6aea3e319d1f34574cdb114fe3869236c15d007a68399e85d1a-V image-9b54d54e8936636a727018661f50c0aae543d91ca0b663d0176e2b3624a1ec27-V (1) image-f42a7cabd18b1a0d79feb7094cc854886faf01f160b655f04845a7faead6ba4a-V image-85c83041bf3975c340b997a5cec3cf5ec94755b46633f723ae1642f14df2fd64-V image-15b8deb02f4a82e2a989a9da26cc7c7b2829802e18db3c3a8a2952daf3600139-V image-2566961182ed182982c981aa2dbe41e32875a3aabc90dddfff50ad064af3b7c5-V image-b8a9b7323822b0b12b4b228873c39f63e5dfebfd94032c737c9b9aa9e79e7389-V image-10b609acbc4f58a68781026e5d6f7a78ba7853efe05a012ce7b0c6299247afa7-V image-ebf814f54863e4975069fc90685fdf37aa429650a44823deb2a4247c1363edfa-V image-e709ed9395e6f879987175a53de6f7eab8b3765fb9d9b3a3df35d0cd88baece9-V image-89c56bb9ad8a00cb09539fbd4cae8d469e6f556feaa4ae2b27cf03e3861c244e-V image-de4d4cbe1add98458af0b7399b5e70bc79b4a3c9eb2c218d9db008daace6528b-V

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux