தமிழ், சிங்கள மக்களால் இலங்கையில் பேணப்பட்டு வரும் கண்ணகி வழிபாடு-சிறப்புக் கட்டுரை இணைப்பு!

தமிழ், சிங்கள மக்களால் இலங்கையில் பேணப்பட்டு வரும் கண்ணகி வழிபாடு-சிறப்புக் கட்டுரை இணைப்பு!

கிழக்கில் வைகாசி சடங்கு ஆரம்பம்!

தமிழ் இலக்கியங்கள் பண்பாட்டின் ஆணிவேர்களாகத் திகழ்கின்றன. அவை தமிழனின் இருப்புக்கும் தமிழ் மொழியின் இருப்புக்கும் நிறைய பங்களிப்பைச் செய்து வந்திருக்கின்றன. இவற்றுள் சமயம் சார்ந்த இலக்கியங்கள் முக்கியமாக நோக்கப்பட வேண்டியவை. இதில் சிலப்பதிகாரம் தன்னிகரில்லாக் காப்பியமாகும்.

பூம்புகாரைத் தலைநகராகக் கொண்டு சோழ நாட்டிலே பிறந்து பாண்டிய நாட்டிலே அரசியல் புரட்சி செய்து சேரநாட்டிலே தெய்வமாகிய கண்ணகை அம்பாள் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் பத்தினித் தெய்யோ என இன்றும் வழிபட்டு வரப்படுவதைக் காணலாம்.

வைகாசி பிறந்துவிட்டால் கிழக்கின் பட்டிதொட்டியெல்லாம் பறையொலி முழங்க குழல்நய ஓசையெழுப்ப வைகாசிப் பொங்கல் நடைபெறுவது வழமையாகிவிட்டது.

தமிழர் பண்பாட்டு வரலாற்றில் குறித்தவொரு காலகட்டத்து வாழ்வியல் இலட்சியங்களை கோவலன் கண்ணகி மாதவி ஆகிய பாத்திரங்களின் வாழ்க்கை அனுபவங்களூடாக சிலப்பதிகாரம் வெளிக்காட்டி நிற்கிறது.

மணிமேகலை, சிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம், வளையாபதி, குண்டலகேசி ஆகிய ஐம்பெரும் காப்பியங்களுள் தமிழில் உருவான முதல் பெரும் காப்பியம் சிலப்பதிகாரமாகும். இதனை இளங்கோவடிகள் சிருஷ்டித்திருந்தார்.

சிலப்பதிகாரம் ஒரு சர்வசமய சமரச இக்கியமான தமிழ்க் காவியமாகும. இயல் இசை நாடகம் ஆகிய முத்தமிழையும் ஒருங்கே கூறும் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த முத்தமிழ்க் காப்பியமாகவும் இது விளங்குகின்றது.

அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றுவது ஊஉம்
உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்தலும்
ஊழ்வினைச் உருத்து வந்து ஊட்டும் என்பதும்
சூழ்வினைச் சிலம்பு காரணமாக சிலப்பதிகாரம்

இளங்கோவடிகள் மேற்படி மூன்று உண்மைகளிலும் தமிழ்ப் பண்பாட்டை நிலைநாட்டியுள்ளார்.

வேறெந்த தமிழ் இலக்கியத்திலும் இல்லாத வகையில் முடியுடை மூவேந்தரையும் அவர்தம் ஆளுகைக்குட்பட்ட தமிழ் நிலத்தையும் சமநோக்கோடு காண்கிறார்.

கற்பெனும் திண்மையே பெண்களின் பெரும் வீரம் என்ற வள்ளுவப் பெருந் தகையின் வாக்கினை சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள் ‘உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்தலும்’ எனக் கூறுகின்றார்.

சங்க காலத்திலே கன்னிப் பெண்கள் மட்டுமே காலிலே சிலம்பு அணிவது வழக்கம். ஆனால் சற்று பின்வந்த சிலப்பதிகார காலத்திலே திருமணமான பெண்கள் சிலப்பணிந்தார்கள். அச்சிலம்பிலே ஒரு சிலம்பு கழன்றாலோ உடைந்தாலோ கழற்றினாலோ அங்கு விபரீதம் நிகழும் என்பது நம்பிக்கை.

அவ்வகையிலே கண்ணகையினதும் கோப்பெருந்தேவியினதும் கழற்றிய ஒற்றைச் சிலப்புகள் சிலப்பதிகாரமாயின என்று கூறலாம்.

கண்ணகி தமிழரிடையே ஒரு புதுத் தெய்வமாக உருப்பெற்ற கதையை சிலப்பதிகாரம் சுவைபடக் கூறுகிறது.

வானோர் வடிவில் வந்த கோவலனோடு தெய்வ விமானமேறி கண்ணகி வானகம் சென்ற காட்சியைக் கண்ட வேடுவர் கள் அவளைத் தெய்வமாகப் போற் றினார்கள்.

‘சிறு குடியீரே சிறு குடியீரே’ என்ற சிலப்பதிகார குன்றக் குரவைப் பாடலைப் பாடி வேங்கை மரத்தின் கீழ் எடுத்த முதற் சடங்கு கண்ணகி சடங்காகும். அதனையொட்டி கண்ணகி சடங்கு முறை வழக்கிற்கு வந்தது.

சேரன் செங்குட்டுவன் இமயத்திலிருந்து கல்லெடுத்து வந்து கங்கையில் நீராட்டி அக்கல்லிலிருந்து கண்ணகியின் சிலை வடித்து தனது தலைநகராம் வஞ்சிமாநகரில் அமைத்த ஆலயத்தில் பிரதிஷ்டை செய்தான். அங்கு இந்திரவிழா எடுத்தான்.

இந்த விழாவிற்கு குடகக்கொங்கரும் மாளுவவேந்தனும் கடல்சூழிலங்கை கயவாகு வேந்தனும் வந்திருந்ததாக சிலப்பதிகாரம் கூறி நிற்கிறது. இச் சிலப்பதிகாரத்தையும் பழைய ஏடுகளையும் வைத்து கிழக்கில் பல காப்பியங்களும் நூல்களும் வெளிவந்தன.

கண்ணகி தேவியைப் பத்தினித் தெய்வமாக முதன்முதல் ஈழநாட்டிற்கு அறிமுகஞ் செய்து வைக்கின்றது சிலப்பதிகாரம், வழக்குரைநூலோ கண்ணகிதேவியை சோழநாட்டின் பெருந்திருமகளாக காவிரிப்பூம்பட்டணத்து நங்கையர் திலகமாக ஈழநாட்டிற்கு முதன் முதல் அறிமுகஞ்செய்து வைக்கின்றது.

இன்று காணப்படும் கிழக்குக் கண்ணகி இலக்கியங்கள் பல 16 ஆம், 17 ஆம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்டிருக்கலாம். அதற்காக அதற்கு முதல் கண்ணகி வணக்கம் இல்லையெனக் கூறமுடியாது.

கிழக்கு மக்கள் படித்தவர்கள். சிலப்பதிகாரக் கதையை இற்றைக்கு 5 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே அறிந்துள்ளனர்.

கிழக்கின் கரிகாலன் மோனத்தவமுனி முத்தமிழ் வித்தகன் இப்புண்ணிய பூமியில் அவதரித்த ஆண்டான 1892 இல் தான் சிலப்பதிகாரமும் முதன் முதலில் அச்சிடப்பட்டது. அதன் பின்பே கற்றவர் மத்தியில் அதன் புகழ் பரம்பியது.

கயவாகு காலத்தில் அதாவது கி. பி. 2 ஆம் நூற்றாண்டில் கண்ணகி வழிபாடு இலங்கைக்கு அறிமுகம் செய்துவைக்கப் பட்டது. ஆனால் இப்போதுள்ள கண்ணகை அம்மன் ஆலயங்கள் மீது பாடப்பெற்ற காவியங்கள் 15 ஆம் நூற்றாண்டின் பின் தோன்றியவை. எனவே இடைப்பட்ட காலத்தில் வழிபாடு பற்றி ஆய்வுசெய்யப்பட வேண்டும். சிலப்பதிகாரம் மானுடப் பெண்ணை தெய்வ மகளாகச் செய்து நிற்க வழக்கு ரைப்பனுவல் தெய்வமகளை மானுடப் பெண்ணாகக் காட்டிச் செல்கின்றது.

கிழக்கில் கண்ணகி இலக்கியங்களாக வசந்தன் கவித்திரட்டு, குளுத்திப் பாடல், உடுகுச்சிந்து, ஊர்சுற்றுக்காவியம், மழைக்காவியம், கூவாய்குயில், கண்ணகை அம்மன் ஊஞ்சல், கண்ணகி அம்மன் குளுத்திப் பாடல்கள். ஆகியவற்றை தி. சதாசிவஐயரும் பண்டிதர் வி. சி. கந்தையாவும் வெளியிட்டுள்ளனர்.

பேராசிரியர் க. கணபதிப்பிள்ளை கண்ணகி வழங்குரைப் பாடல்களை பத்திரிகைகளில் நிறையவே எழுதியுள்ளார். வித்துவான் எவ். எக்ஸ். சி. நடராசா கண்ணகி வழக்குரை நூலின் முதற் பகுதியினை 1965 இல் வெளியிட்டிருந்தார்.

அதன்பின்பு வித்துவான் பண்டிதர் வி. சி. கந்தையா கண்ணகி வழக்குரை எனும் முழு அளவிலான நூலை 1968 இல் எழுதியுள்ளார். காரைதீவு இந்து சமய விருத்திச் சங்கம் இதனை வெளியிட்டு வைத்தது. கண்ணகி வழிபாட்டின் தோற்றம் பற்றி தமிழ் இலக்கிய நூல்கள் மட்டுமல்ல சிங்கள இலக்கிய நூல்களும் காணப்படுகின்றன. ராஜாவலிய ராஜரத்தினாகார பத்தினிக்கத்தாவ முதலிய சிங்கள நூல்கள் அவை

வழக்குரை நூல் சிறிய மணிப்பரல் காரணமாகப் பெரிய போரினைக் கிளப்பிவிட்டுத் தமிழனைத் தமிழன் வென்ற செய்தியினை விரித்துச் செல்கின்றது. ஈழ நாட்டிற்கும் சோழ நாட்டிற்குமிடையே நடந்தேறிய இச் சண்டையில் தமிழன் தமிழனோடு சமாதானப்பட்டு வாழ்ந்த செய்தியினை ஈற்றில் நமக்குத் தெரிவித்து நம்மை மகிழ்விக்கின்றது. வழக்குரை நூலில் வரு கின்ற அணிகலன்கள் பலவற்றின் பெயர்கள் கிழக்கோடு தொடர்புடை யவை.

மாதவி அரங்கேற்றுக் கதையிலே சிலப்பதிகாரம் கூறுகின்ற இசை, நாடக இலக்கணங்களில் மட்டக்களப்பு நாட்டுக் கூத்தின் சாயல் கலந்துரைக்கப்படுகின்றது.

மட்டக்களப்பு வடமோடி நாடகங்களிலே நாடகப் பாத்திரங்கள் கூறுகின்ற தன்மேம்பாட்டுரைகள் பல மாதவியின் பேச்சில் வருவதையும் நாம் காணலாம். தாளக்கட்டுகள் என்கின்ற நாட்டுக்கூத்து சம்பந்தமான நாட்டியக் கலைச்சொல் வரிசைகளும் மாதவி நடனத்தில் இடம்பெற்று வருதலையும் குறிப்பிடலாம்.

வழக்குரை நூலில் கிழக்கின் பேச்சுவழக்கு சொற்கள் பல வருகின்றன. பணிவிடை கழிசறை கிளப்பிவிட்டு அடிச்செழுப்பினாற்போல விடுப்புப் பண்ணுதல் அடசல் முதலான சொற்கள் உள்ளன.

மட்டக்களப்புக்கேயுரிய மொண் ணையப்பர் எனும் பெயர் இந்நூலில் வருகின்றது. மொண்ணையப்பர் பரம்பரையினர் மட்டக்களப்புக் காரைதீவில் வாழ்ந்து வருவதாகவும் அவர்களே பின்பு அங்குள்ள கண்ணகி ஆலயத்தை பரிபாலித்து வருவதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

முத்தமிழ் வித்தகர் விபுலானந்த அடிகள் முத்தமிழ் நூலான சிலப்பதிகாரத்தின் தமிழிசை மரபுகளை கோர்த்து தொகுத்து இசைக் களஞ்சியமாம் யாழ் நூலை யாத்தருளினார்.

நாடுகாட்டுப் பரவணிக் கல்வெட்டில் கண்ணகி வணக்கம் பற்றி முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

கண்ணகி வணக்கம் இலங்கையின் இரண்டு இனத்தாரிடையே (தமிழர், சிங்களவர்) வளர்க்கப்பட்டு வந்து. கண்ணகை அம்மன் என்றும் பத்தினி தெய்யோ என்றும் வழங்கப்பட்டு வந்தது.

சிலப்புக்காதை பற்றிய பாடல்களை மட்டக்களப்பிலே கண்ணகி வழக்குரை என்றும் திருமலையிலே கோவலன் காதை என்றும் வவுனியாவிலே சிலம்பு கூறல் என்றும் பாடுவர்.

ஊர் சுற்றுக் காவியத்தில் கற்பனை உளதான இளங்கோவடிகள் சொற்கொண்டு தாபித்த கருணை மயிலே என்று பத்தினி போற்றப்படுகிறாள். இளங்கோவடிகள் கண்ணகிக்கு வழங்கிய திருமாமணி திருமாபத்தினி என்ற அடைமொழிகள் குளுர்த்திப் பாடல்களில் மூன்றிடங்களில் வருகிறது.

கண்ணகி அம்மன் அகவலில் வரும் பொன்செய் கொல்லன் கோவலன் பட்ட கொலைக்களங்குறுகி என்ற அடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் வருபவை பட்டிமேட்டுக் கண்ணகியம்மன் காவியத்தில் சிலம்பிங்கு கொண்டுவந்த கயவாகு வாழி என கயவாகு மன்னனும் வாழ்த்தப்படுகிறான்.

குளுர்த்திப் பாடலில் 91 ஆம் காதையில்

தேனாருஞ் செஞ்சொற் சிலப்பதிகாரக் கதையை எந்நாளும் போற்றி இனிது வாழ்வாரே என வாழ்த்துகிறது.

கயவாகு மன்னன் காலத்தில் கண்ணகி வழிபாடு இலங்கைக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டது. இன்று கிழக்கில் 60 க்கு மேற்பட்ட கண்ணகை அம்மன் ஆலயங்கள் இருந்திற்ற போதிலும் முதல் ஆலயம் எங்கு எப்போது கட்டப்பட்டது என்பது தொடர்பில் தெளிவில்லை.

கயவாகு வேந்தனும் இலங்கையில் முதலில் எங்கு கண்ணகிக்கு கோயில் எடுப்பித்தான் என்பதில் ஐயமிருக்கிறது.

அநுராதபுரத்தில் அல்லது யாழ். கந்தரோடைக்கு அருகிலுள்ள அங்க ணாமைக்கடவையில் கட்டப் பட்டது என்று ஆ. முத்துத் தம்பிப்பிள்ளை குறிப்பிடுகிறார்.

மதுரையை எரித்த கண்ணகி சினத்துடன் தென்பகுதியூடாக இலங்கை வந்து வன்னியின் முல்லைத்தீவிலுள்ள வற்றாப் பளை எனுமிடத்தில் குளிர்ந்து சீற்றம் தணிந்ததாக வரலாறு கூறுகிறது.

தனிப்பட்டவர்கள் கண்ணகை ஆலயங்களை சிறிய அளவில் கட்டி வழிபட்டு வந்தனர். இதனை மட்டக்களப்பு பூர்வ சரித்திரம் என்ற நூலும் சுட்டி நிற்கிறது.

கண்டி அரசன் இரண்டாம் இராஜசிங்கன் காலத்தில் (1629 – 1637) பாடப் பெற்ற தம்பிலுவில் கண்ணகை அம்மன் ஊர்சுற்றுக் காவியத்தில் மட்டக்களப்புப் பிராந்தியத்தின் 30 கண்ணகை அம்மன் ஆலயங்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன. அவற்றின் அங்கணாமைக்கடவை (வெளியிலிருந்தும்) முதலூராகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே அதுவே முதல் ஆலயமாகக் கொள்ளலாம்.

தம்பிலுவில் கண்ணகை அம்மன் ஊர்சுற்றுக் காவியத்தில் கூறப்படாத ஆறு ஊர்களின் பெயர்கள் பட்டிமேட்டுக் கண்ணகியம்மன் காவியத்திற் காணப் படுகின்றன.

பட்டி நகர் தம்பிலுவில் வீரமுனை காரைநகர்
பவுசுபெறு கல்முனை கல்லாறெருவில் மகிளுர்
செட்டிபாளையும் புதுக்குடியிருப்பு
செல்வமுறு மகிழடித்தீவு முதலைக்குடா
அட்ட திக்கும் புகழும் வந்தாறுமூலை நகர்

மட்டவிழ் பூங்குழல் மண்முனைக் கண்ணகையை மனதில் நினைக்க வினை மாறி ஓடிடுமே. என ஊர்சுற்றுக்காவியம் கூறுகிறது. நாடுகாட்டுப் பரவணிக் கல்வெட்டுக் குறிப்புகளின்படி பட்டிமேட்டுக் கண்ணகியம்மன் ஆலயம் 18 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் அல்லது 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முதற் கூற்றில் கட்டப் பட்டிருக்கலாம் என ஊகிக்க முடிகிறது.

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux