தீவகம் குருசடித்தீவு தூய அந்தோனியார் ஆலய வருடாந்த பெருநாள் விழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

தீவகம் குருசடித்தீவு தூய அந்தோனியார் ஆலய வருடாந்த பெருநாள் விழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

யாழ் தீவகம்  மண்டைதீவுச் சந்திக்கு எதிரே-மேற்குப்பக்கமாக-800 மீற்றர் தொலைவில் கடலின் மத்தியில் அமைந்துள்ள குருசடித்தீவில் மிகப்பிரமாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அந்தோனியார் ஆலயத்தின் வருடாந்த பெருநாள் விழா -15-03-2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

அல்லையூர் இணையத்தினால் பதிவு செய்யப்பட்ட நிழற்படங்களை கீழே இணைத்துள்ளோம்.

 image-1cecae6b857a071f23b58a5f162f9c4989ddb68fdc64ce818cd7af78aac6ec93-V image-6d23289777d818af7a2567fc8ac6753832b22130c96c70af533ea435ffcfa2ef-V image-61ffd0138bc0c37e52f0579045d1b994ef6c1d3b10da8f0da2620941e954289a-V image-427cf7e8fd1f1c65c056a4e4d42ea726df84dc4df268c261b44b2b130ef06cb6-V image-42b8a72bfca8674138d05cec452db64ab5a1ffbbcbb47784f452734a59749b3a-V image-73c1cc44d5bf45615b1b1ee8a16db294f0b8f357ca0bce1079bc32ad011a583c-V image-80dcb9fefc912c25519924cada43956f0963a7f7b34410fa917046d9af6d0bfe-V image-3115eb051fca998e9bd01ca2a89f6696beea2acf56fb3a1bc5428b24d3a010a7-V image-f3bfd8a75976a82dc30ec2a4e77169a5b344fc04b91fcae78b7fff8bd7504e9d-V image-3cae37c8c6d3dc3a5cf33e16efba3f075671cd42799bfe3f7cd3146486ebfe13-V image-7da7a53e33dd4c29c371e05cfb8d6c7f8c51cd0aba573856831bdf276b376dba-V image-96806e5c68f9e18b8552ada6a35e93ce29a0568a441a555b2e9eda491aef5b98-V image-34b623b68b6de4da94e88ba2ca95bd8efb1761ddd6055fe9b05e1078a83339eb-V image-34210ffa18c955ba845ce0d5267ef23720bec0bf37634ccf941d7c8e9867bb72-V image-dc7f9d00d346041258ea8f2a2c6ed8d67625e6fbad52ec99a2f733d7f897d429-V image-fb1d386dab64ec6ae5e9839241e4784dad6e75704b4af32d48dc3f635eccb8f0-V image-96806e5c68f9e18b8552ada6a35e93ce29a0568a441a555b2e9eda491aef5b98-V image-df695356cb81ad94ad49c38d7b1d9e4fe8425a2cf5b3d5bd5ce767b9cf7210ff-V image-f40faa198627552cc4ad1849620c2a4224b11d10eebaa5ed135f3026c78cd5bb-V SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux