லண்டனில் நடைபெற்ற-மண்கும்பானைச் சேர்ந்த,அமரர் செல்லையா இந்திரசித்து அவர்களின் இறுதி யாத்திரையின் 100 நிழற்படங்கள் இணைப்பு!

லண்டனில் நடைபெற்ற-மண்கும்பானைச் சேர்ந்த,அமரர் செல்லையா இந்திரசித்து அவர்களின் இறுதி யாத்திரையின் 100 நிழற்படங்கள் இணைப்பு!

மண்கும்பானைப் பிறப்பிடமாகவும்-லண்டனை வசிப்பிடமாகக் கொண்டவரும்- இலங்கையில் பிரபலமான யாழ்ப்பாணம் லலிதா ஜுவல்லரி மற்றும் கொழும்புராணி ஜுவல்லரி ஆகிய  நகைமாடங்களின் முன்னாள் உரிமையாளருமாகிய,திரு செல்லையா இந்திரசித்து அவர்கள் 19-02-2015 வியாழக்கிழமை அன்று லண்டனில் இறைவனடி சேர்ந்தார்.

அன்னாரின் இறுதி நிகழ்வுகள், 22-02-2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று லண்டனில் நடைபெற்ற போது அல்லையூர் இணையத்தினால் பதிவு செய்யப்பட்ட-நிழற்படங்களின் தொகுப்பினை கீழே இணைத்துள்ளோம்.

படங்களில் அழுத்திப் பெரிதாக்கிப் பார்வையிடுங்கள்

DSC_0126 DSC_0091

DSC_0092 DSC_0093 allaiyoor-copy-13-994x1024 10974317_972470626116568_2141004839343174605_o 20_811-724x1024 DSC_0005 DSC_0008 DSC_0006 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0026 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0032 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0077 DSC_0082 DSC_0089 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0108 DSC_0106 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0117 DSC_0118 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0144 DSC_0151 DSC_0154 DSC_0157 DSC_0161 DSC_0166 DSC_0171 DSC_0172 DSC_0174 DSC_0181 DSC_0182 DSC_0183 DSC_0189 DSC_0191 DSC_0197 DSC_0196 DSC_0201 DSC_0208 DSC_0204 DSC_0205 DSC_0206 DSC_0213 DSC_0218 DSC_0216 DSC_0224 DSC_0225 DSC_0231 DSC_0232 DSC_0221 DSC_0220 DSC_0236

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux