காபட் வீதியாக மாற்றப்பட்டு வரும்- தீவக பிரதான வீதியின் தற்போதைய நிலை-படங்கள் இணைப்பு!

காபட் வீதியாக மாற்றப்பட்டு வரும்- தீவக பிரதான வீதியின் தற்போதைய நிலை-படங்கள் இணைப்பு!

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஊர்காவற்றுறை வரை நீண்டு செல்லும் தீவக பிரதான வீதியினை- அகலப்படுத்தி காபட் வீதியாக மாற்றும்  பணிகள் தற்போது  மெதுவாக ஆனால் மிகப் பிரமாண்டமாக  நடைபெற்று வருகின்றது.

அதி உயர் தொழில் நுட்பத்துடன் கனரக இயந்திரங்களின் துணையுடன் இவ்வீதி அகலப்படுத்தப்படும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருவதாக  அங்கிருந்து கிடைக்கும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

குறுகிய  கால ஒப்பந்த அடிப்படையில்   இவ்வீதி அகலப்படுத்தும் பணிகள் நிறைவடையும் என்று முன்னர் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும்-முழுமையாக பணிகள் நிறைவடைய நீண்டகாலம் செல்லலாம் என தற்போது தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

ஊர்காவற்றுறை  வரை அமைக்கப்படும் இக்காபட் வீதியின் பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்ததும்-யாழ் பண்ணையிலிருந்து-அல்லைப்பிட்டி சந்தி வரை 8 நிமிடங்களில் கடந்து விடமுடியும் என்று அல்லைப்பிட்டியில்  அமைக்கப்பட்டுள்ள hotel  ஒன்றின் விளம்பரம்  தெரிவிக்கின்றது.

94 93 88 92 89 87 86 95 91

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES

Leave a Reply

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux