அல்லைப்பிட்டி புனித கார்மேல் அன்னை ஆலயத்தில் நடைபெற்ற-புத்தாண்டு நள்ளிரவுத் திருப்பலியின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

அல்லைப்பிட்டி புனித கார்மேல் அன்னை ஆலயத்தில் நடைபெற்ற-புத்தாண்டு நள்ளிரவுத் திருப்பலியின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

அல்லைப்பிட்டியில் அமைந்துள்ள புனித கார்மேல் அன்னை ஆலயத்தில்-கடந்த 31-12-2014 நள்ளிரவு 12 மணிக்கு -புத்தாண்டை வரவேற்கும் முகமாக  விஷேட திருப்பலி ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டது.

இத்திருப்பலிப்பூஜையில் அல்லைப்பிட்டியில் அமைந்துள்ள மூன்று ஆலயங்களைச் சேர்ந்த,பங்கு மக்களும் பெருமளவில் கலந்து கொண்டதாக மேலும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

நள்ளிரவு 12 மணிவரை விழித்திருந்து-ஆலயத்திற்குச் சென்று நிழற்படங்களை பதிவு செய்து அனுப்பி வைத்த-எமது செய்தியாளருக்கு இத்தருணத்தில் நன்றியினைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். 

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Leave a Reply