அல்லைப்பிட்டி மெதடிஸ்த பாலர்பாடசாலையில் நடைபெற்ற-ஒளிவிழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

அல்லைப்பிட்டி மெதடிஸ்த பாலர்பாடசாலையில் நடைபெற்ற-ஒளிவிழாவின் நிழற்படத் தொகுப்பு!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

அல்லைப்பிட்டி மெதடிஸ்த திருச்சபையின் ஒளிவிழா நிகழ்வும், பாலர்பாடசாலை ஒளிவிழா நிகழ்வும் கடந்த 28-12-2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக யாழ் சேகர முகாமைக்குரு. அருட்திரு C.N . ரவிசங்கர் அவர்களும்- மற்றும் வண்ணார்பண்ணை மெதடிஸ்த திருச்சபை குருவானவர். அருட்திரு. தேவசேனன்  அவர்களும் மற்றும் பாலர் பாடசாலை மாணவர்களின் பெற்றோர்கள்- பொதுமக்கள் எனஅதிகமானவர்களும்  கலந்து கொண்டு சிறப்பித்ததாக மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Leave a Reply