அல்லைப்பிட்டியில் 246குடும்பங்களுக்கு வறட்சி நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது-படங்கள் விபரங்கள் இணைப்பு!

அல்லைப்பிட்டியில் 246குடும்பங்களுக்கு வறட்சி நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது-படங்கள் விபரங்கள் இணைப்பு!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

இலங்கையில் அண்மையில் ஏற்பட்ட கடும் வறட்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட  குடும்பங்களுக்கு உலர்உணவுப் பொருட்கள் கட்டம் கட்டமாக வழங்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.இதன் தொடர்ச்சியாக அல்லைப்பிட்டியிலும் வறட்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட-வறுமைக் கோட்டின் கீழ் வாழும் தெரிவு செய்யப்பட்ட 246 குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டதாக அங்கிருந்து கிடைக்கும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.இப்பொருட்கள் வேலணை ப.நோ.கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் அல்லைப்பிட்டி உப கிளையின் ஊடாகவே வழங்கப்பட்டதாக மேலும் தெரிய வருகின்றது.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Leave a Reply