அல்லைப்பிட்டி பராசக்தி வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்ற-வாணிவிழாவும் ஏடு தொடக்கலும்-படங்கள் விபரங்கள் இணைப்பு!

அல்லைப்பிட்டி பராசக்தி வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்ற-வாணிவிழாவும் ஏடு தொடக்கலும்-படங்கள் விபரங்கள் இணைப்பு!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

அல்லைப்பிட்டி பராசக்தி வித்தியாலயத்தில்  03-10-2014 வெள்ளிக்கிழமை காலை மிகச் சிறப்பாக வாணிவிழாவும்,ஏடு தொடக்கமும் நடைபெற்றது.அதிபர் திரு கே.பத்மநாதன் அவர்களின் தலைமையில் வாணிவிழா நிகழ்வுகள் சிறப்பாக நடைபெற்றதாகவும்- மாணவர்களின் கலைநிகழ்வுகளுடன் மாணவர்களுக்கு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டதாக மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Leave a Reply