தீவகத்திற்குச் செல்லும் வாகனங்கள் தற்காலிக பாலத்தினூடாகவே பயணம் செய்கின்றன-படங்கள் தகவல்கள் இணைப்பு!

தீவகத்திற்குச் செல்லும் வாகனங்கள் தற்காலிக பாலத்தினூடாகவே பயணம் செய்கின்றன-படங்கள் தகவல்கள் இணைப்பு!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து  தீவகத்திற்குச் செல்லும் பிரதான வீதி தற்போது  பிரமாண்டமாக  புனரமைக்கப்பட்டு வருவது நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்ததே-   இவ்வீதியானது ஊர்காவற்றுறை வரை நீண்டு செல்வதுடன்-இவ் வீதியில் ஆங்காங்கே சிறியதும் பெரியதுமான பல பாலங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்- அப்படி அமைக்கப்படும் பாலங்களுக்குள் மிகப் பெரிய பாலமொன்று  மண்டைதீவு சந்தியிலிருந்து யாழ் நோக்கிச் செல்லும் பக்கமாக 500 மீற்றர் தொலைவில்   அமைக்கப்படுகின்றது. இப்பாலத்தின் வேலைத்திட்டத்திற்கு அமைவாக -அதற்கருகில்  இன்னொரு தற்காலிக  பாலம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு அதனூடாகவே  தீவகத்திற்கான  வாகனப் போக்குவரத்துக்கள்   தற்போது நடைபெற்று  வருவதாக மேலும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Leave a Reply